POGOJI POSLOVANJA

  • Naslovnica > Pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA IN DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE ŠOLE:

Šolnina se plačuje na TRR po položnici. Položnice pošiljamo po elektronski ali klasični pošti. Gotovinskih plačil za šolo harmonike v podjetju Diginet d.o.o. ne omogočamo. Šolnina se nakaže ali poravna do 18. v mesecu za pretekli mesec oziroma po dogovoru. Cenik programov in druge cene storitev se med letom načeloma ne spreminjajo. V primeru sprememb cen storitev se nova cena za že vpisane ne uveljavi in obvelja za tekoče obdobje cena po zadnjem vpisu. K mesečni šolnini se lahko prištejejo stroški za morebitne ostale naročene storitve ali morebitni peti obisk. Šolnino šola prekine ali povrne ob daljšem bolezenskem stanju učenca na podlagi zdravniškega potrdila.

Cenik programov in druge cene storitev se med letom načeloma ne spreminjajo, si pa pridržujemo pravico do morebitnih sprememb cen programov in ostalih plačniških storitev. Tisti, ki opravijo vpis v mesecu maju, juniju ali juliju si s tem zagotovijo prosto mesto in prilagojen urnik v naši šoli za naslednje šolsko leto. K mesečni šolnini se lahko prištevajo stroški za morebitne ostale naročene storitve ali morebitni peti obisk šole v mesecu. Šolnino šola prekine ali povrne ob daljšem bolezenskem stanju učenca na podlagi zdravniškega potrdila.

Šola harmonike pod vodstvom Martina Težaka zagotavlja nadomeščanje vseh ur in vsem učencem, ki so izostali od pouka zaradi bolezni v kolikor predložijo zdravniško potrdilo. Zaradi drugih aktivnosti in obveznosti oziroma brez zdravniškega potrdila nadomeščanje vsakomur zagotavljamo do 4x, kar je več izostankov pa je strošek plačnika šolnine in se del šolnine ne vrača, ne prenaša in niti ne zniža saj je učitelj ne glede na izostanek vedno prisoten v šoli. Nadomeščanja upravičenih ur se izvajajo prvo ali drugo soboto v mesecu oziroma v tedenskem terminu, ki ga ima učenec v kolikor obstaja možnost zaradi odpovedi termina drugega učenca, med letnimi šolskimi počitnicami, poletnimi počitnicami oz. po drugačnem medsbojnem dogovoru. V kolikor učenec na nadomestno uro ne pride, se le ta šteje za opravljeno. Meseca junija se morebitna nadomeščanja opravijo po predhodnem dogovoru. Učencu oziroma staršem je predhodno poslan termin nadomeščanja.

Na prijavnem listu lahko po želji učenec ali zakoniti starš v primeru mladoletnega otroka obkroži strinjanje z javnimi objavami fotografij ali video gradiv na spletnih in družabnih straneh, ki jih izvajamo s strani šole. Šola lahko s tem objavlja dosežke učenca/ke na svojih družabnih in spletnih straneh ter objavlja video posnetke, ki so javnega značaja.

Za uspešen vpis v šolo harmonike je strinjanje s splošnimi pogoji naše šole obvezno saj se z njimi obvezujemo, da bomo vsi svoje delo opravili po dogovoru in na najvišjem nivoju, kar je ključ do uspeha in zadovoljstva vseh. Pred podelitvijo priznanja ob koncu šolskega leta morajo biti vse odprte obveznosti do šole poravnane.

Izposoja inštrumenta v kolikor je na voljo stane med 25 € in 35 € na mesec. Predvsem je to odvisno od vrednosti inštrumenta v celoti. Šola lahko dodeli brezplačno harmoniko otroku, ki prihaja iz družine z nizkim mesečnim dohodkom. Šola je v vseh svojih letih delovanja podarila ca. 1.000 brezplačnih ur, ter mnogim pomagala z brezplačnim najemom harmonike ali znižano ceno šolnine.

Profesionalne tablature – shematski zapisi za harmoniko Symphony, ki so že izdelane ali notno gradivo za diatonično harmoniko lahko uporabljajo vsi učenci šole pod pogoji posameznega programa. Koliko pesmi oziroma tablatur prejme učenec na posamezno uro lahko odloča učitelj glede na rezultate dela vsakega učenca posebej. Zvočne posnetke in vso ostalo pomoč učenci prejemajo prek e-kontakta.

V primeru dveh ali več otrok, ki izhajata iz iste družine in šolo harmonike redno obiskujeta se drugemu otroku in vsakemu nadaljnjemu priznava popust v višini 5% od višine izbranega programa. Popust je lahko združen in za vse otroke obračunan v programu enega otroka. Šola lahko dodeli tudi večji popust.

Šola organizira samostojne koncerte svojim učencem, ki so zelo predani delu. Vsak učenec lahko nastopa v orkestru naše šole. Za mesto v orkestralnem orkestru, ki izvaja zahtevna dela pa mora učenec izpolnjevati več pogojev o katerih se lahko pogovorite z vodjem šole.

PRIPRAVA POGOJEV IN PRAVICA DO SPREMEMB

Pogoji poslovanja so pripravljeni na podlagi več letnih izkušenj. Zasebni izobraževalni center – šola diatonične harmonike pod vodstvom Martina Težaka, ki deluje v Novem mestu, Grosuplju in Metliki ima vso pravico do sprememb pogojev. Smo profesionalna glasbena šola na tem glasbenem področju kjer omogočamo in zagotovljamo učenje po najvišjih merilih. Želimo vam obilo lepih in nasmejanih trenutkov ob igranju diatonične harmonike – najpopularnejšega glasbila v Sloveniji!

Vabljeni tudi vi v šolo harmonike Svetovnega in 2 kratnega Evropskega Senior prvaka na diatonični harmoniki Martina Težaka!

ZAIGRAJ Z NAMI, ZAIGRAJ S SVETOVNIM PRVAKOM!

Na zastavljena vprašanja odgovarjamo v najkrajšem možnem času! Lahko pa nas tudi pokličete na 041 436 469 (Martin Težak).

Ime in priimek *
Fill out this field
Telefon *
Fill out this field
Vaš e-poštni naslov *
Vnesite veljaven e-naslov.
Zadeva sporočila
Select an option
Vaše sporočilo
Fill out this field
Politika zasebnosti *
You need to agree with the terms to proceed
Koliko je 21 - 13 = ?
Enter the equation result to proceed

ŠOLA SVETOVNEGA PRVAKA

Vpišite se v najpopularnejšo šolo harmonike
25,00 € 1x letno

Zasebni izobraževalni center

Šola diatonične harmonike pod vodstvom absolutnega svetovnega prvaka Martina Težaka

Informacije:
Diginet d.o.o.
Slamna vas 28, 8330 Metlika

E-Pošta: info@digi-net.si
Telefon: 041 436 469
Telefon: 070 625 257

Davčna št: 44639201
Matična št: 8768439000
TRR: IBAN SI56 6100 0002 4963 103

Poučujemo v Novem mestu, Grosuplju in Metliki!

SKYPE LEKCIJE

UČENJE NA DALJAVO

Otroške, ljudske, narodnozabavne ...
15 € / 20 € 30 min / 45 min
  • Preizkus in prva ura brezplačna
  • Namenjen od 12 let naprej
  • Hitro, kvalitetno in ugodno do boljšega igranja