Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO:

Šolsko leto se začne z dnevi odprtih vrat in razdelitvijo urnikov, in sicer v začetku septembra vsako leto.

Pouk septembra 2017 se začne v ponedeljek 4. 9. 2017. Šolsko leto se zaključi z dnem 24. 6. 2018.

Šolske počitnice in dela prosti dnevi:
– jesenske počitnice: 30. 10. – 3. 11. 2017
– novoletne počitnice: 25. 12. – 3. 1. 2017
– 8. 2. 2018 (četrtek): PREŠERNOV DAN
– zimske počitnice: 19. – 23. 2. 2018 (Grosuplje) in 26. 2. – 2. 3. 2018 (Novo mesto, Metlika, Črnomelj)
– 2. 4. 2018: VELIKONOČNI PONEDELJEK
– prvomajske počitnice: 27. 4. – 2. 5. 2018
– letne počitnice: od konca pouka do 31. 8. 2018

Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi;
– šolske počitnice in nedelje;
– en dan, določen z letnim delovnim načrtom šole;
– če je organiziran dan šole;
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole določeno drugače.

Konferenca za starše:

Na konferenci za starše se pogovarjamo o delu, načrtih, uspehih in seveda težavah. Konference bodo potekale med zimskimi počitnicami na vsaki enoti šole. Prisotni so lahko tudi otroci staršev, ki obiskujejo našo šolo. En del konference poteka skupinsko in drugi del individualno.

Interni zaključni izpit letnika

Letni interni izpit opravljajo učenci ob koncu šolskega leta. Izpiti predvidoma potekajo od 14. do 20. 6. 2018. Za končno oceno se upošteva tudi ocena iz prvega ocenjevalnega obdobja.

Trajanje ocenjevalnih obdobij
Ocenjevalni obdobji sta po novem dve, in sicer:
I. ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 1. 2018,
II. ocenjevalno obdobje od 1. 2. do 24. 6. 2018.