Vpis v glasbeno šolo svetovnega prvaka

VPIS V ŠOLO HARMONIKE SVETOVNEGA PRVAKA

Vpis v glasbeno šolo je mogoč skozi vse leto v kolikor je v enoti šole, ki vam je najbližje na voljo prosto mesto. Vpiše se lahko vsakdo, ne glede na starost in glasbeno predznanje. Za informacije nas pokličite nas na 040 359 990 ali 041 436 469 ali izpolnite prijavnico.

CENIK VPISA GLEDE NA OBDOBJE V LETU

 • Vpis v novo šolsko leto 2017/2018: 30 € (junij, julij in avgust)
 • Vpis v prvi polovici šolskega leta: 30 € (V septembru, oktobru, novembru, decembru ali januarju)

 • Vpis v drugi polovici šolskega obdobja: 15 € ( V februarju, marcu, aprilu ali maju)

 • Izpis med šolskim letom: 30 € (Od septembra do vključno z mesecem junijem)

 • Šolo lahko obiskujete tudi brez vpisa po načinu klasičnega poučevanja. Cenik:
  -30 minut / 16 €
  -45 minut / 24 €
  -60 minut / 30 €

Preberite več …

KAKO SE VPIŠETE?

Izpolnjen in podpisan vpisni list pošljite po pošti na naslov: Martin Težak, Slamna vas 28, 8330 Metlika. Oglasite se lahko tudi osebno na eni izmed naših lokacij v popoldanskem času po predhodnem dogovoru. Za termin nas pokličite ali nam pišite na elektronski naslov. Vpisnico lahko oddate tudi po elektronski pošti na naslov: info@smartup.si. Po prejemu vpisnice boste na svoj elektronski naslov prejeli obvestilo in potrebne informacije za uspešen zaključek vpisa.

PRENOS PRIJAVNICE (PDF);  VPISNICA – PRIJAVNICA 2018-19


UGODNOSTI NAŠE ŠOLE

Glasbena šola pod vodstvom Martina Težaka omogoča svojim učencem razne ugodnosti, na primer popuste na vpisanega drugega oziroma vsakega nadaljnjega učenca iz iste družine, možnost najema inštrumenta, svetovanje ob nakupu glasbil in ostale glasbene opreme, vključevanje v skupine, ansamble, orkester, pevski zbor, strokovna pomoč na tekmovalni poti, koncertni poti … Ker naša šola tesno sodeluje z Glasbeno šolo Lipičnik imajo vsi naši učenci tudi mnoge  druge ugodnosti kot so snemanja, pridobivanje teoretičnega znanja, v naših prostorih, ki jih skupaj oskrbujemo pa se lahko izobražujete tudi v drugih glasbenih oddelkih. Na voljo je kar 17 oddelkov! Oglejte si vse naše oddelke TUKAJ!

URADNE URE IN INFORMACIJE

Po telefonu na 041 436 469 (Vsak dan od ponedeljka do petka od 9:00 do 14:00 ure).
Po telefonu na 040 359 990 (Vsak dan od ponedeljka do petka od 9:00 do 16:00 ure).


PRVI VPIS IN VPISI UČENCEV V NADALJEVANJE

Prvi vpis in vpisi v nadaljevanje:
vsako leto v novo šolsko leto.

Vpis učencev v nadaljevanje:
zaželeno najpozneje do 10. julija 2018

Vpis novih učencev
Prijave za tekoče šolsko leto sprejemamo do začetka septembra; skladno s prostimi mesti lahko šola sprejme učenca tudi med šolskim letom.

Kdo se lahko vpiše?
Vpiše se lahko vsakdo, ne glede na predznanje, starost in sposobnosti. Sprejemnega preizkusa glasbene nadarjenosti ni, ker damo priložnost vsakemu, tudi tistim, ki so morda malo manj nadarjeni. Posluh in ritem se z ustreznim delom lahko razvijeta, pomembni sta volja in vztrajnost.

Vpisni list
Vpisni list se lahko dvigne osebno na vsaki enoti šole.
Vpisni list lahko prenesete iz spletne strani.
Vpisni list vam na željo posredujemo na elektronski naslov.

Vpisnina
Vpisnina za šolsko leto 2018/201 9 znaša 30€ in se plača ob vpisu.

VPISNI LIST ZA ŠOLSKO LETO 2018-2019

KJE SE NAHAJAJO NAŠE ENOTE ŠOLE


PREDČASNI IZPIS

Učenec se lahko izpiše iz naše glasbene šole pred zaključkom šolskega leta v kolikor ugotovi, da iz določenih osebnih razlogov pouka ne more ali ne želi več obiskovati. V tem primeru odda do 20. dne v mesecu pisno izjavo (po navadni ali elektronski pošti), ki stopi v veljavo z začetkom naslednjega meseca. V izjavi naj bodo navedeni podatki o učencu in kratka obrazložitev razloga za izpis. Za šolsko leto 2018/2019 znaša izpisnina v primeru predčasnega izpisa 30 €.

Vabljeni v šolo harmonike svetovnega prvaka Martina Težaka!