Program Solist

 • PROGRAM SOLIST cena/mesec
 • 70 €
 • Program je namenjen vsem harmonikarjem od 9 leta naprej
 • Orkester orkestralne glasbe – 18 €/mesec
 • Veliki orkester skupinske glasbe – Brezplačno
 • Priprava na nastope in urejanje nastopov – Brezplačno
 • Vodenje na tekmovalni poti – Brezplačno
 • Power play za doplačilo 12 €/mesec
 • Organizacija samostojnega koncerta – Brezplačno

OPIS PROGRAMA IN DRUGE UGODNOSTI:

Program zajema 4x individualno uro po 30/min na mesec in omogoča brezplačno podporo prek e-kontakta info@smartup.si ves čas. Program Solist je že izrazitejši, v njem pa v izvajanje vključujemo različne tehnične glasbene elemente glede na sposobnosti učenca. Obvezna tekmovalna dela in priredbe, so na voljo po ceniku, ki je objavljen v ostalih pogojih in obveznostih. S programom Solist lahko učenec postopoma osvaja vse nadaljnje ali predhodne programe ob izpolnjevanju pogojev šole. Morebitni peti obisk individualne ure, ki zajema 30 minut se doplača z 16 €.

 • Power play 12 €/mesec

Ob izbiri Power play učenec prejema profesionalne shematske zapise Symphony – tablature za harmoniko (od 80 do 90 procentov od celotnega vzetega gradiva na letni ravni, ki ga določa šola) in/ali notno gradivo ter ima vsakodnevno dodatno podporo prek e-maila do naslednje vaje. Ravno tako prejme posnetke vzetega gradiva na svoj e-mail. Ob izbiri tovrstne pomoči bo učenec domače naloge lažje, hitrejše, točnejše in kvalitetnejše opravil do naslednje vaje z učiteljem, pa tudi pesmi v prihodnosti nikoli dejansko ne morete pozabiti saj jo lahko kadarkoli hitro obnovite. Strošek Power play je namenjen pokritju stroškov dodatnega dela, vzdrževanju programske opreme, ipd …

 • Orkester orkestralne glasbe 18 €/mesec ali 150 €/leto

Gre za poseben šolski orkester, ki bo nastopal na raznih kulturnih in drugih prireditvah. Izvajala se bo tako narodnozabavna kakor tudi glasba drugih žanrov in zvrsti. Kompozicije bo ta orkester izvajal predvsem na orkestralen oziroma polifon način, aranžmaje pa bo prispeval  vodja šole Martin Težak. Skupne vaje bodo potekale 1x mesečno v dvorani šole v Grosupljem. Vsak član orkestra dobi svoje gradivo, ki ga mora temeljito predelati ter brezhibno izvajati.