Mojstrski program

 • MOJSTRSKI PROGRAM cena/mesec
 • 85 €
 • Mojstrski program je namenjen vsem harmonikarjem, ki si želijo izjemno aktivne učne poti in imajo osvojene odlične in točne osnove igranja.
 • Orkester orkestralne glasbe – 18 €/mesec
 • Veliki orkester skupinske glasbe – Brezplačno
 • Priprava na nastope in urejanje nastopov – Brezplačno
 • Vodenje na tekmovalni poti – Brezplačno
 • Power play za doplačilo 25 €/mesec
 • Organizacija samostojnega koncerta – Brezplačno

OPIS PROGRAMA IN DRUGE UGODNOSTI:

Program, ki omogoča brezplačno konstantno podporo prek e-kontakta info@smartup.si ves čas, zajema 4x individualno uro po 45/min. Mojstrski program je izrazit, dinamičen, v njem pa se dotikamo mnogih glasbenih zvrsti. Program, ki zajema tudi segmente predhodnih programov vključuje obilico tehničnih glasbenih elementov in raznovrstne variacije, načine tehničnega izvajanja ter razumevanje sosledja prstne tehnike. Mojstrski program zahteva izreden in konstanten trening v kolikor želi učenec osvajati težavnost in obseg dela, ki poleg programa usmerja učenca tudi na pot prenašanja znanja na druge. V program so brezplačno vključena že narejena tekmovalna dela in priredbe vendar program učencu zagotavlja s strani šole tudi pripravo vseh novih tekmovalnih del, ki jih je potrebno zagotoviti učencu glede na razpis posameznega tekmovanja oziroma prvenstva, priredbe ter ostala unikatna avtorska in druga dela na celoletni ravni v obdobju 12 mesecev za doplačilo v enkratnem znesku 200 €, ki se poravna ob vpisu ali najpozneje v 30-tih dneh po vpisu v Mojstrski program. S programom Mojstrski program  lahko učenec osvaja vse predhodne programe. Morebitni peti obisk individualne ure, ki zajema 45 minut se doplača z 20 €.

 • Power play 25 € / mesec

Ob izbiri Power play učenec prejema profesionalne shematske zapise Symphony – tablature za harmoniko (od 80 do 90 procentov od celotnega vzetega gradiva na letni ravni, ki ga določa šola) in/ali notno gradivo ter ima vsakodnevno dodatno podporo prek e-maila do naslednje vaje. Ravno tako prejme posnetke vzetega gradiva na svoj e-mail. Ob izbiri tovrstne pomoči bo učenec domače naloge lažje, hitrejše, točnejše in kvalitetnejše opravil do naslednje vaje z učiteljem, pa tudi pesmi v prihodnosti nikoli dejansko ne morete pozabiti saj jo lahko kadarkoli hitro obnovite. Strošek Power play je namenjen pokritju stroškov dodatnega dela, vzdrževanju programske opreme, ipd …

 • Orkester orkestralne glasbe 18 €/mesec ali 150 €/leto

Gre za poseben šolski orkester, ki bo nastopal na raznih kulturnih in drugih prireditvah. Izvajala se bo tako narodnozabavna kakor tudi glasba drugih žanrov in zvrsti. Kompozicije bo ta orkester izvajal predvsem na orkestralen oziroma polifon način, aranžmaje pa bo prispeval vodja šole Martin Težak. Skupne vaje bodo potekale 1x mesečno v dvorani šole v Grosupljem. Vsak član orkestra dobi svoje gradivo, ki ga mora temeljito predelati ter brezhibno izvajati.