PROGRAM MALČEK
Program zajema najmanj 3x do največ 4x individualno uro po 30/min na mesec in omogoča brezplačno podporo prek e-kontakta info@smartup.si ves čas. Program je namenjen preverjanju otrokovih želja, ciljev, sposobnostim in motoričnim spretnostim za igranje kakor tudi spoznavanju inštrumenta ter samega igranja min enkrat tedensko. V šolskem letu učenci opravijo 36 šolskih ur.

PROGRAM MALI MOJSTER
Program zajema od 3x do največ 4x individualno uro po 30/min na mesec in omogoča brezplačno podporo prek e-kontakta info@smartup.si ves čas. Vsebuje vse ali večino pesmi programa malček ter kopico novih del različnih prijemnih težavnosti. Program je ravno tako namenjen preverjanju otrokovih želja, ciljev, sposobnostim in motoričnim spretnostim za igranje kakor tudi spoznavanju inštrumenta.

PROGRAM SOLIST
Program zajema 4x individualno uro po 30/min na mesec in omogoča brezplačno podporo prek e-kontakta info@smartup.si ves čas. Program Solist je že izrazitejši, v njem pa v izvajanje vključujemo različne tehnične glasbene elemente glede na sposobnosti učenca. Obvezna tekmovalna dela in priredbe, so na voljo po ceniku, ki je objavljen v ostalih pogojih in obveznostih. S programom Solist lahko učenec postopoma osvaja vse nadaljnje ali predhodne programe ob izpolnjevanju pogojev šole.

PROGRAM GLASBENIK
Program zajema 4x individualno uro po 30/min + 1 x individualno uro po 45/min na mesec in omogoča brezplačno podporo prek e-kontakta info@smartup.si ves čas. Izrazitejši program v katerem v izvajanje vključujemo obilico tehničnih glasbenih elementov glede na sposobnosti učenca vključujemo ansambelsko igranje, se dotikamo glasbenega izražanja ter tekmovalne poti harmonikarja. V program so brezplačno vključena že narejena tekmovalna dela in priredbe. Nova dela in priredbe pa po ceniku, ki je objavljen v ostalih pogojih in obveznostih. S programom Glasbenik lahko učenec postopoma osvaja vse nadaljnje ali predhodne programe ob izpolnjevanju pogojev šole.

PROGRAM TEKMOVALEC
Program zajema 4x individualno uro po 30/min + 1 x individualno uro po 45/min na mesec in omogoča brezplačno podporo prek e-kontakta info@smartup.si ves čas. Program Tekmovalec je izrazit, dinamičen, v njem pa se dotikamo tudi drugih glasbenih zvrsti. V programu Tekmovalec, ki zajema tudi segmente predhodnih programov vključujemo obilico tehničnih glasbenih elementov in raznovrstne variacije, načine tehničnega izvajanja ter razumevanje sosledja prstne tehnike. V program so brezplačno vključena že narejena tekmovalna dela in priredbe vendar program učencu zagotavlja s strani šole tudi pripravo vseh novih tekmovalnih del, ki jih je potrebno zagotoviti učencu glede na razpis posameznega tekmovanja oziroma prvenstva, priredbe ter ostala unikatna avtorska in druga dela na celoletni ravni v obdobju 12 mesecev za doplačilo v enkratnem znesku 150 €, ki se poravna ob vpisu ali najpozneje v 30-tih dneh po vpisu v program Tekmovalec. S programom Tekmovalec lahko učenec postopoma osvaja vse nadaljnje ali predhodne programe ob izpolnjevanju pogojev šole.

MOJSTRSKI PROGRAM
Program, ki omogoča brezplačno konstantno podporo prek e-kontakta info@smartup.si ves čas, zajema 4x individualno uro po 60/min. Mojstrski program je izrazit, dinamičen, v njem pa se dotikamo mnogih glasbenih zvrsti. Program, ki zajema tudi segmente predhodnih programov vključuje obilico tehničnih glasbenih elementov in raznovrstne variacije, načine tehničnega izvajanja ter razumevanje sosledja prstne tehnike. Mojstrski program zahteva izreden in konstanten trening v kolikor želi učenec osvajati težavnost in obseg dela, ki poleg programa usmerja učenca tudi na pot prenašanja znanja na druge. V program so brezplačno vključena že narejena tekmovalna dela in priredbe vendar program učencu zagotavlja s strani šole tudi pripravo vseh novih tekmovalnih del, ki jih je potrebno zagotoviti učencu glede na razpis posameznega tekmovanja oziroma prvenstva, priredbe ter ostala unikatna avtorska in druga dela na celoletni ravni v obdobju 12 mesecev za doplačilo v enkratnem znesku 200 €, ki se poravna ob vpisu ali najpozneje v 30-tih dneh po vpisu v Mojstrski program. S programom Mojstrski program  lahko učenec osvaja vse predhodne programe.

PODROBNEJŠE ZA VSAK PROGRAM PREBERITE NA POSAMEZNI STRANI PROGRAMA