V METLIKI, ČRNOMLJU, GROSUPLJEM IN NOVEM MESTU
Glasbena šola harmonike pod vodstvom Martina Težaka vpisuje v novo šolsko leto. Vabimo vas k vpisu ter na osebno srečanje v naših enotah šole v Grosuplju, Novem mestu, Črnomlju in Metliki. Šola harmonike Martina Težaka od leta 2012 tesno sodeluje tudi z Glasbeno šolo Lipičnik zato harmonikarjem naše šole omogočamo vključevanje v ansamble in druge zasedbe. Harmonikarski orkester šole se sestavi le za potrebe šole ali vidnejših zunanjih nastopov, manjšo skupino ali orkester pa sestavimo za najrazličnejše priložnosti. Sodelujejo lahko le vpisani učenci, ki redno obiskujejo ali so obiskovali našo šolo harmonike. Šola omogoča različne razvojne programe, pridobivanje teoretičnega znanja, obiskovanje pevskega zbora, vključevanje v ansambel, skupino, orkester …

Vabljeni na dneve odprtih vrat, in sicer v:
NOVO MESTO, Seidlova 29; 1. 9. in 8. 9. med 15-17h
GROSUPLJE, Adamičeva 42; 2. 9. in 9. 9. med 9-11h
METLIKA, Naselje Borisa Kidriča; 2. 9. in 9. 9. med 9-11h
ČRNOMELJ, Bela hiša 2.9. in 3.9. med 12-14h

Glasbena šola harmonike pod vodstvom Martina Težaka v letošnjem šolskem letu obeležuje 5. obletnico sodelovanja z GŠ Lipičnik, zato bodo v znamenju tega organizirani trije veliki letni koncerti kjer bodo nastopili harmonikarji naše šole v sodelovanju z Glasbeno šolo Lipičnik.

Vabljeni, da se nam pridružite!